Demminer

یک ربات مین‌یاب می‌بایست قادر باشد تمامی مین‌های موجود در یک ناحیه را کشف، خنثی و یا نابود سازد. ممکن است تکنولوژی امروز ربات‌ها اجازه داشتن چنین رباتی را در آینده نزدیک ندهد. با این حال در مسابقات مین‌یاب قصد بر این بوده که تا در حد ممکن تلاش‌های علمی و فنی مربوطه را به این هدف نزدیک نمایند.تیم مین یاب چیستا از سال 2010 جهت آموزش و ارتقاء کارآموزان خود این لیگ را برای شرکت در مسابقات بین المللی انتخاب کرد و همواره در جهت ارتقاء کارآموزان در ضمینه الکترونیک ، مکانیک و برنامه نویسی قدم برداشت تا اینکه توانست به مقام هایی در این مسابقات دست پیدا کنند.این مسابقه از آن جهت برای کارآموزان مهم بود که با موبایل رباتها از نزدیک آشنا شده و به طور کامل باید آن را می ساختند.